Daadkrachtig

Ymere

Woningcorporatie Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). Met ruim 900 betrokken medewerkers werken zij aan goede en betaalbare huisvesting. Ymere heeft 70.000 sociale huurwoningen in deze regio voor mensen met een bescheiden inkomen.

Ymere vindt het belangrijk dat huurders tevreden zijn over hun woning én over de dienstverlening van Ymere. Daarom werken zij continu aan het verbeteren van de kwaliteit van hun woningen, aan de diversiteit van het woningaanbod, aan nieuwe vormen van verbinding en werken zij samen in onze wijken. Dit doen zij in overleg én samen met onze huurders en hun partners.

Ymere streeft naar een solidaire en dynamische Metropoolregio Amsterdam. Daarom bieden zij betaalbare woningen aan, waar een diversiteit aan (toekomstige) huurders, tevreden wonen en graag willen samen leven.

Inbraakpreventie Van der Pek Buurt

Als onderdeel van een reeks maatregelen dat het aantal inbraken in de Van der Pekbuurt in Amsterdam moet terugdringen, is Nauta Harms verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van een inbraakpreventieproject. Hoofddoel van dit project is het terugbrengen van het aantal woninginbraken…

Programmering braakliggende terreinen

In Amsterdam Nieuw-West voert Ymere op diverse locaties vernieuwingsprojecten uit. Zo ook in de Reimerswaal- en de Confuciusbuurt. Door vertraging van bouwwerkzaamheden in beide wijken, kwamen echter zowel het Reimersveld als het Confuciusveld voor langere tijd braak te liggen….

Groot onderhoud Aetsveld

De wijk Aetsveld in Weesp bestaat voor een groot deel uit een in de jaren 80 gebouwde bloemenkolenwijk van 285 woningen. Omdat de corporatie midden jaren 90 is overgegaan tot verkoop is er versnipperd bezit ontstaan. Er is sprake van….

Handhaving Schotelantennebeleid

Zoals bij vele verhuurders is ook bij Ymere de wildgroei aan schotelantennes een doorn in het oog. Los van veiligheidsvraagstukken worden schotelantennes veelal als ontsierend gezien, veroorzaakt het plaatsen vaak schade aan de gevel van de woning en werkt de aanwezigheid van schotelantennes…

Ymere – Groot onderhoudscluster 2014-2015

Na de fusie tussen De Woningbouw en Ymere heeft Ymere ervoor gekozen het achterstallig onderhoud in een 8 tal complexen versneld aan te pakken. Nauta Harms heeft tijdens de voorbereiding…

Herinrichting binnenterreinen Schilderbuurt Weesp

Na jarenlange klachten over wateroverlast in de binnenterreinen van Schildersbuurt besluit Ymere de binnenterreinen te voorzien van infiltratiekoffers en ze op te hogen. Een uitgelezen kans om samen met de bewoners te kijken naar…