Daadkrachtig

Ymere – Groot onderhoudscluster 2014-2015

Opdrachtgever: Ymere

Na de fusie tussen De Woningbouw en Ymere heeft Ymere ervoor gekozen het achterstallig onderhoud in een 8 tal complexen versneld aan te pakken. Nauta Harms heeft tijdens de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden aan ruim 600 woningen zorggedragen voor de planvoorbereiding, bewoners- en omgevingscommunicatie en bewonersbegeleiding. De werkzaamheden betroffen schilderwerk, gevelherstel, asbestsanering en het vervangen van daken.