Daadkrachtig

Inbraakpreventie Van der Pek Buurt

Opdrachtgever: Ymere

Als onderdeel van een reeks maatregelen dat het aantal inbraken in de Van der Pekbuurt in Amsterdam moet terugdringen, is Nauta Harms verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begeleiding van een inbraakpreventieproject. Hoofddoel van dit project is het terugbrengen van het aantal woninginbraken door het plaatsen van vandalismebestendige metalen hekken en poorten rond de diverse woonblokken zodat deze worden gecompartimenteerd. Het project is gebaseerd op onderzoeksresultaten die uitwijzen dat het merendeel van de inbraken vanaf de achterzijde van de woningen plaatsvindt. In het project wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de invloed van de hekken op het straatbeeld, het uiteindelijke gebruik door de bewoners en worden diverse bewonersavonden georganiseerd om draagvlak voor werkzaamheden te creëren.