Daadkrachtig

Programmering braakliggende terreinen

Opdrachtgever: Ymere

In Amsterdam Nieuw-West voert Ymere op diverse locaties vernieuwingsprojecten uit. Zo ook in de Reimerswaal- en de Confuciusbuurt.

Door vertraging van bouwwerkzaamheden in beide wijken, kwamen echter zowel het Reimersveld als het Confuciusveld voor langere tijd braak te liggen.

Om de leefbaarheid te bevorderen en om vorm te geven aan het beleidsspeerpunt “ontmoeten”, werd Nauta Harms aangesteld om deze terreinen tijdelijk in te richten als groene ontmoetingsplek voor de buurt. Met uiterst beperkte middelen werd een zo breed mogelijke programmering gerealiseerd om diverse doelgroepen aan te spreken en te verbinden: van het organiseren van workshops voor kinderen, een beachsoccertoernooi met barbecue en een open lucht bioscoopavond tot het plaatsen van moestuinbakken en een permanente fototentoonstelling over buurtbewoners. Door scherp onderhandelen met toeleveranciers, maar vooral ook door te zorgen voor intensieve participatie en het verbinden van buurtbewoners , lokale spelers op het maatschappelijke speelveld en ondernemers in de wijk, wist Nauta Harms van deze bijzondere opdrachten een groot succes te maken. Ook voor 2012 is Nauta Harms betrokken bij het vaststellen van de programmering voor beide gebieden.