Daadkrachtig

Handhaving Schotelantennebeleid

Opdrachtgever: Ymere

Zoals bij vele verhuurders is ook bij Ymere de wildgroei aan schotelantennes een doorn in het oog. Los van veiligheidsvraagstukken worden schotelantennes veelal als ontsierend gezien, veroorzaakt het plaatsen vaak schade aan de gevel van de woning en werkt de aanwezigheid van schotelantennes in een wijk of buurt stigmatiserend waardoor de leefbaarheid en verhuurbaarheid van de woningen negatief wordt beïnvloed.

In overleg met de huurdersorganisaties zijn de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden herzien. Het schotelantenne beleid is hierbij expliciet opgenomen in de algemene voorwaarden. Ondanks de aanpassing van het beleid en de algemene voorwaarden is gebleken dat veel huurders dit beleid niet naleven.

Vanaf 2013 is onder regie van Nauta Harms gestart met een gefaseerde handhavingsactie van het schotelantennebeleid. Na de implementatie van een door Nauta Harms opgezet klant-volgsysteem en database is in samenwerking met Van Breevoort en Termeulen advocaten wijk na wijk aangepakt. Hierbij zijn in totaal 246 huurders aangeschreven op het feit dat zij hun schotelantenne niet conform het beleid hadden geplaatst. Eind 2015 waren 87% van de schotelantennes verwijderd of herplaatst overeenkomstig de richtlijnen. Daarnaast is Nauta Harms verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding en begeleiding van 21 juridische procedures. In al deze procedures is in het voordeel van de verhuurder beslist en is verwijdering of herplaatsing van de schotelantenne toegewezen.