Daadkrachtig

Herinrichting binnenterreinen Schilderbuurt Weesp

Opdrachtgever: Ymere

Na jarenlange klachten over wateroverlast in de binnenterreinen van Schildersbuurt besluit Ymere de binnenterreinen te voorzien van infiltratiekoffers en ze op te hogen. Een uitgelezen kans om samen met de bewoners te kijken naar de herinrichting van “hun” openbare groen. Nauta Harms is vanaf de voorbereiding betrokken bij dit project en verzorgd de projectorganisatie, bewonersparticipatie en
-communicatie en draagt zorg voor een breed gedragen plan voor de herinrichting van de binnenterreinen.