Daadkrachtig

Groot onderhoud Aetsveld

Opdrachtgever: Ymere

De wijk Aetsveld in Weesp bestaat voor een groot deel uit een in de jaren 80 gebouwde bloemenkolenwijk van 285 woningen. Omdat de corporatie midden jaren 90 is overgegaan tot verkoop is er versnipperd bezit ontstaan. Er is sprake van eengezinswoningen die in particulier bezit zijn gekomen en zijn gesitueerd naast woningen van de corporatie. Ook zijn 30 duplexwoningen gesplitst in 60 appartementsrechten en er is er sprake van 19 VvE’s. In deze VvE’s zijn verschillende verhoudingen: in een aantal gevallen heeft de corporatie een meerderheidsbelang, is er sprake is van een evenredig breukdeel en er zijn VvE’s waarbij de corporatie een minderheids- of geen belang heeft.

Bij het de beoogde ingreep (vervangen dakbedekking, herstel houtrot en vervanging van de gevelpanelen) speelde sanering van diverse asbesthoudende bouwmaterialen een grote rol en was het mede gezien de mandelige kwesties van belang tot overeenstemming met alle partijen te komen. Nauta Harms is vanaf de voorbereiding betrokken geweest bij dit project en heeft het plan van aanpak opgesteld, een inventarisatie uitgevoerd, de VvE’s begeleidt en de bewonersbegeleiding en bewoners- en omgevingscommunicatie verzorgd. Door onze inspanningen zijn alle mandelige kwesties naar tevredenheid afgerond heeft zelfs 95% van de particuliere woningeigenaren geparticipeerd in de werkzaamheden waardoor de gehele wijk een frisse en eigentijdse uitstraling heeft gekregen.