Deskundig

Over ons

“Samenwerken met Nauta Harms is kiezen voor resultaten op basis van duurzame verbindingen.”

Wie daadwerkelijk wil ontwikkelen, veranderen en verbeteren, zal zich moeten verbinden. Aan elkaar èn aan het gestelde doel. Nauta Harms is sterk in mensen en processen, in verbinden en ontwikkelen. Door het tot stand brengen en bestendigen van relaties helpen wij organisaties met het formuleren, vertalen en realiseren van hun ambities. Dat doen we vanuit een schat aan ervaring, een sociale antenne met fijnafstemming en flink wat slagkracht. Sturend op hoofdlijnen, zonder de diepte te schuwen. Met ieder een eigen stijl en specialisme, zijn het onze gedeelde en complementaire kwaliteiten waardoor onze opdrachtgevers elke keer weer graag bij ons aankloppen. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Marleen Nauta & Marco Harms, oprichters van Nauta Harms

Waar kunt u ons (onder andere) voor inzetten?

 • Oprichten van een (tijdelijke) bewonerscommissie
 • Organiseren van klantenpanels
 • Voorbereiden en uitvoeren van een draagvlakmeting
 • Voorbereiden en uitvoeren van een sociale inventarisatie
 • Verzorgen van huisbezoeken
 • Organiseren van bewonersinformatiedagen
 • Organiseren van tijdelijke huisvesting
 • Begeleiden van bijzondere doelgroepen
 • Opstellen communicatieplannen
 • Opstellen participatieplannen
 • Opstellen wijkvisies
 • Integrale wijkaanpak
 • Procesbegeleiding