Daadkrachtig

Dunavie

Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk met zo’n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor goed wonen geven zij een prettige thuisbasis aan hun huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Zij zijn nauw betrokken bij hun huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werken we aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.

Groot onderhoud Molenwijk in Katwijk

Een zestal woonblokken met in totaal 285 galerijwoningen in de Katwijkse Molenwijk was in 2009 toe aan groot in- en extern onderhoud. Tijdens de uitvoering van dit project zijn de woningen in bewoonde staat voorzien van onder andere HR combiketels…

Opstellen standaard Sociaal Plan

In het kader van de nieuwe procesinrichting voor de bouwkundige processen woningverbetering en groot onderhoud heeft Nauta Harms voor Dunavie twee nieuwe standaarddocumenten opgesteld. De eerste betreft een sociaal plan bij voortzetting van de huurovereenkomst…

Herontwikkeling De Rooie Buurt in Katwijk

De Rooie Buurt in Katwijk telt 245 arbeiderswoningen. Er woonden in 2003 zowel pensioengerechtigden (30%) als gezinnen en stellen van middelbare leeftijd. De wijk moest deels gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw…

Verhuurmanifestatie De Rooie Buurt in Katwijk

Verhuurmanifestatie “De Nieuwe Rooie Buurt”

Voor het verhuren van 115 gerenoveerde woningen in de Rooie Buurt….

Renovatie Nassaudreef

De Nassaudreef in Katwijk is een galerijflat met 72 seniorenappartementen. Het merendeel van de bewoners heeft een bijzondere zorgbehoefte. Iedere ingreep in hun leefomstandigheden vraagt dan ook om een zorgvuldige aanpak. Zo werd Nauta Harms….

Revisie Handboek Projecten

Het bouwkundige proces Woningverbetering en Grootonderhoud van woningbouwvereniging de Katwijksche Bouwvereeniging was toe aan revisie. Uitgangspunt voor de revisie was een betere balans tussen aandacht voor het proces en werken vanuit de inhoud. Samen met….

Groot onderhoud Colijnstraat in Katwijk

Kort na de start van de renovatie- en groot onderhoudswerkzaamheden aan 156 woningen aan de Colijnstraat in Katwijk werd duidelijk dat het draagvlak voor de werkzaamheden onder druk stond. De aannemer leverde de woningen niet overeenkomstig afspraak….