Daadkrachtig

Herontwikkeling De Rooie Buurt in Katwijk

Opdrachtgever: Dunavie (voorheen Woonstichting KBV)

De Rooie Buurt in Katwijk telt 245 arbeiderswoningen. Er woonden in 2003 zowel pensioengerechtigden (30%) als gezinnen en stellen van middelbare leeftijd. De wijk moest deels gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw. Om het unieke historische karakter van de wijk voor Katwijk te behouden, stond voor 175 woningen een ingrijpende renovatie gepland. Bewoners werden gefaseerd uitgeplaatst naar een wisselwoning of naar een woning buiten de wijk.

Nauta Harms was in dit omvangrijke traject verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het sociaal plan, de communicatie met bewoners en de individuele bewonersbegeleiding. Zo hebben we niet alleen in 245 huisbezoeken een inventarisatie gemaakt van de woonwensen, maar ook, in een later stadium, met succes 185 huishoudens begeleid naar andere woningen, wisselwoningen gerealiseerd en de verhuisbewegingen gecoördineerd. Nauta Harms is van 2002 tot en met 2010 betrokken geweest bij dit project.