Daadkrachtig

Revisie Handboek Projecten

Opdrachtgever: Dunavie (voorheen Woonstichting KBV)

Het bouwkundige proces Woningverbetering en Grootonderhoud van woningbouwvereniging de Katwijksche Bouwvereeniging was toe aan revisie. Uitgangspunt voor de revisie was een betere balans tussen aandacht voor het proces en werken vanuit de inhoud. Samen met een interne projectleider hebben wij ons in het bijzonder gericht op de samenhang tussen klant- en technisch proces en het managen van risico’s. Conform onze bevindingen zijn taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden van de diverse functies deels geherdefinieerd en is het gehele proces met alle betrokken afdelingen opnieuw ingericht. Zo werd een gedragen resultaat behaald, waarbij de klant in het bouwkundige proces een dominantere rol heeft gekregen.

Naast dit verandertraject hebben wij voor deze opdrachtgever diverse producten ontwikkeld: twee nieuwe sociaal plannen naar cafetariamodel, gestandaardiseerde communicatiemiddelen (folders en nieuwsbrieven) en voortgangsrapportages.