Daadkrachtig

Groot onderhoud Molenwijk in Katwijk

Opdrachtgever: Dunavie

Een zestal woonblokken met in totaal 285 galerijwoningen in de Katwijkse Molenwijk was in 2009 toe aan groot in- en extern onderhoud. Tijdens de uitvoering van dit project zijn de woningen in bewoonde staat voorzien van onder andere HR combiketels, individuele mechanische ventilatie, dubbelglas en nieuwe standleidingen.

Nauta Harms droeg bij aan de planvorming en –uitvoering van dit project en verzorgde de communicatie, bewonersbegeleiding en het overleg met de bewonerscommissies. Door de commissies uit te breiden hebben we de bewonersparticipatie significant weten te vergroten. Het resultaat? Een een breed gedragen aanpak, mede op basis van een schriftelijke voorinventarisatie en 93 huisbezoeken bij bewoners met extra zorgbehoefte. Voor 27 bewoners bleek tijdelijke uithuizing noodzakelijk. Nauta Harms zorgde voor wisselwoningen en begeleidde hun verhuizing. Het Molenwijk project werd eind 2010 succesvol afgerond.