Daadkrachtig

Groot onderhoud Colijnstraat in Katwijk

Opdrachtgever: Dunavie (voorheen Woonstichting KBV)

Kort na de start van de renovatie- en groot onderhoudswerkzaamheden aan 156 woningen aan de Colijnstraat in Katwijk werd duidelijk dat het draagvlak voor de werkzaamheden onder druk stond. De aannemer leverde de woningen niet overeenkomstig afspraak op en ook de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden voldeed niet aan de wensen van Woonstichting KBV en de huurders.

Nauta Harms is door woningcorporatie Woonstichting KBV gevraagd een interventie te plegen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een bouwstop, het aanpassen van planningen en de inzet van een tweede aannemer en de eigen onderhoudsdienst om het draagvlak voor de werkzaamheden te behouden, Nauta Harms is gedurende dit project verantwoordelijk geweest de projectorganisatie, bewonersparticipatie, bewonersbegeleiding en –communicatie.