Daadkrachtig

Opstellen standaard Sociaal Plan

Opdrachtgever: Dunavie

In het kader van de nieuwe procesinrichting voor de bouwkundige processen woningverbetering en groot onderhoud heeft Nauta Harms voor Dunavie twee nieuwe standaarddocumenten opgesteld. De eerste betreft een sociaal plan bij voortzetting van de huurovereenkomst, de tweede bij beëindiging van de huurovereenkomst. Beide plannen zijn ontwikkeld als cafetariamodel. Per individueel project kunnen die zaken worden gekozen die voor dat project van toepassing zijn. Beide plannen zijn uiteraard conform de geldende juridische kaders.