Daadkrachtig

Stadgenoot

Stadgenoot is in juli 2008 ontstaan uit een fusie tussen twee echte Amsterdamse woningcorporaties, de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV), opgericht in 1910 en Het Oosten (uit 1911). Stadgenoot is een Amsterdamse woningcorporatie met een bezit van ongeveer 30.00 sociale huurwoningen en als kerntaak het huisvesten van mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om in Amsterdam een huis te vinden.

Groot onderhoud Jeltje de Bosch Kemperspad

Het complex maakt deel uit van het voormalige Wilhelmina Gasthuis en is eind jaren 80 van de vorige eeuw verbouwd tot woningen. Het pand is toe aan een onderhoudsbeurt. Op de zolder is na het verwijderen van de blokverwarming…

Groot onderhoud Platanenweg

Het complex uit 1954 bestaat uit 120 portiekwoningen gelijk verdeeld over 5 bouwblokken. Het complex Platanenweg maakte een aantal jaren geleden deel uit van de gebiedsontwikkeling ‘Parooldriehoek’. In het kader van deze ontwikkeling zou het complex worden gesloopt. Gezien de mogelijk sloop…