Daadkrachtig

Groot onderhoud Jeltje de Bosch Kemperspad

Opdrachtgever: Stadgenoot

Het complex maakt deel uit van het voormalige Wilhelmina Gasthuis en is eind jaren 80 van de vorige eeuw verbouwd tot woningen. Het pand is toe aan een onderhoudsbeurt. Op de zolder is na het verwijderen van de blokverwarming (jaren 80 van de vorige eeuw) asbest achter gebleven. Dat asbest wordt nu verwijderd en tegelijkertijd worden aanvullende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Bij het saneren van het asbest zal een groot deel van de huurders hun woning tijdelijk moeten verlaten.

Nauta Harms is tijdens de initiatieffase verantwoordelijk geweest voor het uitwerken van een aantal scenario’s, het opstellen van het plan van aanpak en het sociaal plan.