Daadkrachtig

Dura Vermeer

Dura Vermeer benut en bouwt haar 160 jaar aan kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. Bij hen staat de klant centraal. Onbezorgd wonen in een prettige omgeving die écht voelt als thuis. Dat is wat bewoners willen. Het renoveren en onderhouden van woningen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Bij Dura Vermeer vinden ze dat woningverbetering gepaard moet gaan met zo weinig mogelijke overlast. Want het succes van een bouwproject staat of valt niet alleen met een goed doorlopen bouwproces maar ook met de juiste bewonersbegeleiding en communicatie.

Renovatie Jan Evertsenplaats

Omdat de leefbaarheid van het gebied Jan Evertsenlaan en omgeving onder druk stond heeft woningcorporatie De Sleutels in samenwerking met de gemeente Voorschoten besloten de openbare ruimte op een andere wijze in te richten. In overleg…

“0” op de meter – 120 woningen Woonwaard

Woonwaard en Dura Vermeer starten begin 2018 met de verduurzaming van 111 eengezinswoningen in de Bomenwijk die volgens het die nul-op-de-meter concept worden verduurzaamd. Woonwaard maakt al haar woningen…

Palenstein Nul op de Meter – 120 eengezinswoningen

Onderdeel van de nieuwe wijkvisie voor de wijk Palenstein is het project om de 120 eengezinswoningen Van der Maasstraat, Van Nispenpad, Van Duvenvoordepad en Voorhamstraat te renoveren overeenkomstig het Nul op de Meter (NOM) principe…

Groot onderhoud Tuinstadwijk in Leiden

De Tuinstadwijk in Leiden is tussen 1920 en 1930 gebouwd. Ontworpen met veel groen en ruimte om de bewoners een prettige woonomgeving te bieden, en sinds een paar jaar beschermd stadsgezicht. Een wijk die inmiddels ruim 90 jaar oud is…