Daadkrachtig

Groot onderhoud Tuinstadwijk in Leiden

Opdrachtgevers: De Sleutels, Dura Vermeer, Heembouw

De Tuinstadwijk in Leiden is tussen 1920 en 1930 gebouwd. Ontworpen met veel groen en ruimte om de bewoners een prettige woonomgeving te bieden, en sinds een paar jaar beschermd stadsgezicht. Een wijk die inmiddels ruim 90 jaar oud is en toe aan een flinke opknapbeurt. Een groot onderhoudsproject van 252 woningen, inclusief energiebesparende maatregelen. Een project waarbij woningcorporatie De Sleutels nadrukkelijk heeft ingezet op ketensamenwerking.

De medewerkers van Nauta Harms zijn vanaf de tweede fase betrokken geraak bij dit project en hebben tot aan de oplevering van het project zorg gedragen voor de bewonersbegeleiding en communicatie en de coördinatie van de verhuisbewegingen van en naar de tijdelijke vervangende huisvesting.