Daadkrachtig

Renovatie Jan Evertsenplaats

Opdrachtgever: Dura Vermeer

Omdat de leefbaarheid van het gebied Jan Evertsenlaan en omgeving onder druk stond heeft woningcorporatie De Sleutels in samenwerking met de gemeente Voorschoten besloten de openbare ruimte op een andere wijze in te richten. In overleg met de bewoners en onder begeleiding van A3 Architecten is er voor gekozen de entreesituatie drastisch te veranderen en de blokken te koppelen aan een nieuw te realiseren centraal plein.

Naast de aanpak van de buitenruimte zijn de woningen op energetisch niveau verbeterd en hebben een groot deel van de bewoners de mogelijkheid gekregen om de binnenpakketten (douche, toilet en keuken) te vervangen. Ook is het casco aangepakt en zijn 3 woonblokken voorzien van liften.
Nauta Harms is vanaf de draagvlakmeting betrokken geweest bij dit project en is gedurende de uitvoering verantwoordelijk geweest voor de bewonerscommunicatie, het uitplaatsen van huurders met een bijzondere zorgvraag en bewonersbegeleiding.