Daadkrachtig

Stichting 12 woningen Oude Kerk Katwijk

Opdrachtgever: Nederlandse Hervormde Kerk Katwijk

In opdracht van de hervormde gemeente Katwijk heeft Nauta Harms het gehele sociale proces van een kleinschalig maar beeldbepalend herstructureringsproject uitgevoerd in het centrum van Katwijk. Voor de zeer kwetsbare doelgroep (de gemiddelde leeftijd van de bewoners was 78 jaar) hebben we binnen de juridische kaders maatwerk geleverd met het opstellen van een sociaal plan, het realiseren van vervangende woonruimte en een intensieve begeleiding van de bewoners.