Daadkrachtig

Nederlandse Hervormde Kerk Katwijk

De kerkrentmeesters van de hervormde gemeente Katwijk beheren naast het kerkelijk vastgoed waaronder 10 kerken en een aantal begraafplaatsen ook een aantal wooncomplexen waar met name leden uit hun gemeente woonachtig zijn.

Stichting 12 woningen Oude Kerk Katwijk

In opdracht van de hervormde kerk gemeente Katwijk heeft Nauta Harms het gehele sociale proces van een kleinschalig maar beeldbepalend herstructureringsproject uitgevoerd…