Daadkrachtig

Funderingsherstel Rode buurt in Weesp

Opdrachtgever: De Woningbouw

Het Rode Dorp

Het Rode Dorp is de naam voor de 26, van oorsprong sociale woningbouw, in de Talmastraat, Singel en Schaepmanstraat te Weesp. Gebouwd in 1921-1923 in opdracht van de twee van de rechtsvoorgangers van Woningbouwcorporatie De Woningbouw, onder architectuur van Kuipers en Vos en met duidelijke kenmerken van de Amsterdamse school. Op 6 woningen na behoren alle woningen tot het in eigendom van De Woningbouw. Deze 6 woningen zijn begin 2000 door de Woningbouw verkocht aan particuliere eigenaren.

Aanleiding project

In voorbereiding op de fusie met de Amsterdamse Woningcorporatie Ymere voert de Woningbouw in 2013 een algemene inspectie uit van haar vastgoed. Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld dat sprake is van merkwaardige schuurvorming in een aantal woningen in het Rode Dorp. Aanvullend onderzoek naar de oorzaak van de merkwaardige schuurvorming is noodzakelijk om een correcte waardering van de vastgoedportefeuille tot stand te brengen.

Opdracht

In opdracht van De Woningbouw heeft Nauta Harms de volledige omgevingscommunicatie en bewonersbegeleiding van zowel de huur- als koopwoningen voor haar rekening genomen. Met oog voor de belangen van alle partijen en in overleg met de diverse technisch deskundigen heeft Nauta Harms een communicatieplan opgesteld met als doel het informeren van alle betrokkenen en stakeholders en draagvlak te creëren voor het uitvoeren van funderingsonderzoek.

Tijdens het funderingsonderzoek zijn alle woningen volledig uitgegraven. Vastgesteld is dat door verzakkingen de houten palen boven het maaiveld zijn komen te staan en dat er sprake is van paalrot. Ook wordt vastgesteld dat de betonnen funderingsbalken zijn aangetast en dat herstel van de funderingen op korte termijn noodzakelijk is. Nauta Harms heeft daarnaast een bijdrage geleverd bij de realisatie van een aantal scenario’s om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.