Daadkrachtig

Renovatie Vogelbuurt in Amsterdam Noord

Opdrachtgever: Rochdale

voorbereiding 2016-2018, uitvoering 2018

De Vogelbuurt is een van de tuindorpen die na de Eerste Wereldoorlog (1919/1920) in Amsterdam Noord zijn gebouwd. De woningen zijn daarmee van bijzondere culturele waarde en hebben de status gemeentelijk monument gekregen. Sinds de bouw zijn meerdere ingrepen uitgevoerd, maar de laatste jaren heeft er nauwelijks onderhoud plaatsgevonden.

Rochdale gaat de 148 woningen, verdeeld over 4 complexen, renoveren. In de complexen wonen zowel huurders als particuliere eigenaren. Dit is voortgekomen uit een juridische splitsing onder de gemeentelijke regeling ‘Convenant verkoop sociale huurwoningen 2002 – 2007’ van het bezit van Rochdale. De ernst van de bouwkundige gebreken aan het casco vraagt om een projectmatige aanpak. Daarnaast heeft Rochdale de wens om de kwaliteit en de energetische prestaties (energiebesparing) van de huurwoningen te verbeteren. Het is het eerste VvE-complex in Amsterdam dat volgens de Amsterdamse Kaderafspraken wordt voorbereid en uitgevoerd.