Daadkrachtig

Leefbaarheidsmonitor (LEMON)

Opdrachtgever: Havensteder

Leefbaarheidsmonitor (LEMON) helpt maatschappelijke vastgoedondernemingen bij het signaleren en benchmarken van leefbaarheidsproblemen in een bepaald gebied. LEMON biedt hen tevens input voor het richting geven aan en legitimeren van hun leefbaarheidsbeleid.

Nauta Harms heeft de Leefbaarheidsmonitor, die tevens ingezet zou worden om de dialoog met haar huurders te optimaliseren, voor Havensteder Rotterdam naar behoefte aangepast en geïmplementeerd. Na implementatie is een aantal bewonersavonden georganiseerd om samen met de bewoners de leefbaarheidsproblemen verder in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten en de LEMON enquête zijn prioriteiten aangepast en werden op de speerpunten vervuiling en veiligheid concrete projecten ontwikkeld.