Daadkrachtig

Groot onderhoud Schildersbuurt Weesp

Opdrachtgever: De Woningbouw

Kort na de start van de renovatie- en groot onderhoudswerkzaamheden aan 220 woningen in de Schildersbuurt werd duidelijk dat de beoogde technische doelstellingen niet werden gehaald, dat er in een aantal woonblokken onvoldoende draagvlak voor de werkzaamheden aanwezig was en dat het project financieel uit de bocht zou vliegen.

Nauta Harms is door woningcorporatie De Woningbouw gevraagd een interventie te plegen en zonder onderbreking van de reeds in gang gezette bouwstroom het draagvlak te vergroten en de projectscope te wijzigen. Door de inzet van Nauta Harms is een nieuwe projectscope vastgesteld waardoor er extra kwaliteit aan het complex is toegevoegd en is een nieuwe draagvlakmeting uitgevoerd. De aanvullende werkzaamheden zijn daar waar mogelijk ingevlochten in de lopende bouwstroom of vormgegeven in aanvullende bouwstromen. Het project en het doorlopen proces is na oplevering door de bewoners gewaardeerd met het rapportcijfer 7,5. Daarnaast is het project binnen vastgestelde financiële kaders uitgevoerd.