Daadkrachtig

Groot onderhoud De Wintertuin in Weesp

Opdrachtgever: De Woningbouw

Het project Wintertuin te Weesp betreft de onderhoud en renovatie van 60 seniorenwoningen, verdeeld over diverse zorgflats.

De werkzaamheden van het project bestaan uit het moderniseren van de gevels en het groot onderhoud van het casco. Tijdens de werkzaamheden blijven de bewoners in hun woning wonen. Nauta Harms is bij deze kwetsbare doelgroep verantwoordelijk geweest voor de planvoorbereiding, herinrichting van de aula, bewonersbegeleiding en (omgevings)communicatie.