Daadkrachtig

Breed Welzijn Delft

Breed Welzijn Delft en Participe zijn per 2013 gefuseerd. Participe helpt de inwoners van Delft om met elkaar een prettige, leefbare en veilige samenleving te vormen.

Huisvestingvraagstuk Stichting Steunpunt medelanders

Stichting Steunpunt Medelanders was gevestigd in een woning die ingrijpend zou worden gerenoveerd door de verhuurder. Nauta Harms stond BWD bij met het helder krijgen van het pakket van eisen, de realisatie van vervangende…

Herhuisvesting hoofdkantoor Breed Welzijn Delft

Stichting Steunpunt Medelanders was gevestigd in een woning die ingrijpend zou worden gerenoveerd door de verhuurder. Nauta Harms stond BWD bij met het helder krijgen van het pakket van eisen, de realisatie van vervangende…