Daadkrachtig

Aanpak leefbaarheid Rotterdam Lombardijen

Opdrachtgever: Havensteder

In de wijk Lombardijen was vooral tijdens de vakantieperiodes sprake van een spanningsveld tussen oudere en jongere bewoners. Met het project Vakantiewerk beoogde de werkgroep Lemon een verbetering van die relatie – en daarmee van de leefbaarheid in de wijk – door jongeren tijdens de zomerperiode te betrekken bij het onderhoud van hun eigen wijk(-voorzieningen), door hen bewust te maken van het effect van hun gedrag en door overlast te reduceren.

Er werd hiertoe intensief samengewerkt met het Welzijnswerk en de diverse complexcommissies.

Nauta Harms was binnen dit succesvolle project verantwoordelijk voor het opstellen van het projectvoorstel en plan van aanpak, de projectcoördinatie, het intensiveren van de bewonersparticipatie, het opstellen van het communicatieplan en de begeleiding van betrokken bewonerscommissies. Bovendien hebben we de bestaande samenwerkingsverbanden weten uit te breiden en te verduurzamen.